Ochrana osobních údajů

Střelnice SSK Hovorany z.s. tímto ubezpečuje střelce, že ve smyslu zákonů upravujících ochranu osobních údajů v platném znění zpracovává pouze ty nezbytné osobní údaje, které jí ukládá evidovat zejména Zákon o zbraních a střelivu (Zákon č. 119/2002 Sb.) v platném znění. V souvislosti s problematikou zákona o ochraně osobních údajů prosíme vezměte na vědomí, že podle něj máte právo kdykoliv:

  • a. vzít souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů zpět (pokud není zpracování a uchovávání těchto údajů vyžadováno ze zákona)

  • b. požadovat po nás informaci, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracováváme

  • c. požadovat po nás vysvětlení ohledně našeho zpracování osobních údajů

  • d. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

  • e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (pokud není zpracování a uchovávání těchto údajů vyžadováno ze zákona)

  • f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů naší společností se obrátit na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.